Teknik och ekonomi på åtta olika språk
Harald Ericsson startade översättningsbyrån Estilo Translations tillsammans med sin fru för fyra år sedan. Under den tiden har han hunnit jobba upp ett brett kontaktnät av kunder och översättare i Sverige och andra länder. Efter att ha jobbat som översättare i tio år har han stor rutin på arbetets olika delmoment och ser fördelarna med att vara få i produktionen.
– Eftersom jag styr hela processen själv kan jag ge kunden blixtsnabb respons och kontinuerlig information om hur projektet går. Administrationen blir effektivare och jag kan erbjuda lägre priser, säger Harald.
Han översätter från åtta språk till svenska. De språk han arbetar med är franska, engelska, portugisiska, spanska, tyska, italienska, danska och norska. Eftersom han vid sidan av språkutbildningar har utbildningar i såväl ekonomi som teknik är det den formen av uppdrag han har riktat in sig på i form av bland annat dokument, manualer och företagspresentationer.

Estilo Translations

Bransch:
Översättning

Telefon: 08-313080


Email:
harald@estilos.se

Hemsida:
www.estilos.se

Adress:
Estilo Translations
Hornsgatan 80
11221 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN